PRODUKTER OG TJENESTER      
Svart/hvit-kopiering og utskrift pr. side STUDENT NMBU EKSTERNE
A4 Utskrift/kopiering  kr. 1,-  kr. 1,-  kr. 2,00

A3 Utskrift/kopierng

 kr. 2,50  kr. 2,50  Som NMBU
Bekreftede kopier  kr. 10,-    
       
       
Fargekopimaskinen, kopiering og utskrift pr. side STUDENT NMBU EKSTERNE
A4-farger kr.   5,-  kr.  5,- Som NMBU
A3 farger kr.   9,-  kr. 12,-  
       

Oppstart/filbehandling

kr. 100,-  kr. 120,-  
       
Innbinding ved utskrift STUDENT NMBU EKSTERNE
Innbinding i plast:  kr. 100,-  kr. 100,- Som NMBU
Spiralinnbinding i plast A4:  kr. 100,-  kr. 100,- Som NMBU
Spiralinnbinding i plast A3:  kr. 100,-  kr. 100,- Som NMBU
Kun innbinding  kr. 100,-    

 

     
Laminering STUDENT NMBU EKSTERNE
A4-plastlaminering:  kr. 25,00  kr. 25,00 Som NMBU
A3-plastlaminering:  kr. 30,00  kr. 30,00 Som NMBU