Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Brannsentral – tilknyttet brannvesen

Hvis alarmen går: se instruksjon ved branntavle i inngangen

Slukkeutstyr: brannslange

Ved uønsket alarm; ring brannvesenet og gi beskjed, 110

brann