SiÅs administrasjon og studentposten: SiÅs, Christian Magnus Falsens vei 3, 1433 Ås

SiÅs bolig og boksmia: Høyskoleveien 2, 1433 Ås

Eika sportssenter: Herumveien 6, 1433 Ås

Hovedkjøkken/catering: Drøbakveien 24, 1433 Ås

Varemottak kjøkken: Drøbakveien 26, 1433 Ås

Drift og vedlikehold: Pentagonveien 6, 1433 Ås