Historikk

Studentsamskipnaden i Ås ble opprettet 1. juli 1955 med hjemmel i daværende lov om studentsamskipnader. De første årene var hovedaktiviteten bygging og drift av studentboliger, samt studentekspedisjon. SiÅs har etterhvert utviklet seg til å bli en relativt stor bedrift og omfatter nå bygging og drift av studentboliger, serveringsvirksomhet, utleievirksomhet, bokhandel, trykkeri og drift av idrettsanlegg.

 • 1955

  Studentsamskipnaden i Ås ble opprettet. Før den tid hadde Studentutvalget ved NLH drevet diverse velferdstiltak. Bl.a. hybelformidling, salg av kompendier og brukte bøker, utleie av regne- og skrivemaskiner og ekspedisjon for lånekassen.

 • 1957

  Våren 1957 startet samskipnaden eget vaskeri i kjelleren i Cirkus, som var i drift til 1966.

 • 1961

  August 1961 ansatte samskipnaden sin første daglige leder i full stilling.

 • 1964

  Første byggetrinn av Pentagon ble ferdigstilt, og 138 studenthybler ble tatt i bruk. Arken og Børsen sto ferdige til høstsemesterets begynnelse og Casino var ferdig til nyttår.

 • 1967

  Andre byggetrinn av Pentagon med 168 hybler var ferdig til høstsemesterets start.

 • 1973

  Fra 1.1. overtok SiÅs Landbruksbokhandelen fra Universitetsforlaget som hadde bygd opp og drevet denne fra 1959. Samskipnaden overtok samtidig Rotator som opprinnelig var opprettet som A/S i 1925.

 • 1974

  På høsten var 48 familieleiligheter og 4 dubletter/småleiligheter klare til innflytting i nybygg i Skogveien.

 • 1975

  På høsten var tredje byggetrinn av Pentagon ferdig med 222 hybler og 29 dubletter.

 • 1980

  Fra april overtok samskipnaden kantinedrift ved avtale med NLH. Fra oktober 1981 drives denne virksomheten i Studentsamfunnet.

 • 1987

  Landbruksbokhandelen og Rotator flyttet høsten 1987 inn i nyoppussede lokaler i Smia. Dermed var en lenge etterlengtet forbedring oppnådd.

 • 1990

  Fra 1.7.90 overtok SiÅs etter avtale med NLH og Studentsamfunnet i Ås arbeidet med utleie og drift av Aud. Max. og Samfunnsbygningen. Avtalen ble reforhandlet i 2015.

 • 1992

  SiÅs overtok ansvaret for drift av kiosken ved NLH fra 1.8.92. Denne var i drift som egen enhet fram til 1.8.00, da kantinene overtok kiosksalget. Familiebarnehage med 18 plasser for barn under 3 år ble etablert høsten 1992. Den ble drevet fram til høsten 2006.

 • 1993

  NLH overlot Kajaveien 18 til SiÅs og samskipnaden pusset opp huset til bolig (8 hybler) for gjesteforskere ved UMB.

 • 1994

  Studentsamfunnet ble utvidet med Halvors Hybel. SiÅs forskutterte byggekostnadene og assisterte med byggeadministrasjon.

 • 1995

  Nytt servicebygg for drift av studentboliger ble bygget på Pentagon.

 • 1997

  SiÅs bygget 24 hybler og 12 dubletter i Kajaveien 15.

 • 1998

  SiÅs overtok ansvaret for drift og administrasjon av GG-hallen. Idrettssjef ble tilsatt og SiÅs har bygd opp et bredt idrettstilbud med bl.a. aerobic, step, sykkel i hall, vektrom m.m. SiÅs overtok eierskapet til GG-hallen i 2015, og startet arbeidet med om- og påbygging

 • 1999

  SiÅs overtok ansvaret for drift av kantinene på Campus.

 • 2000

  Studentsamfunnet ble utvidet med Café Klubben – en kaffebar i de gamle og ærverdige klubblokalene i Samfunnsbygningen. SiÅs bygget 42 hybler og 2 familieleiligheter i Utveien 6.

 • 2004

  NISK overlot Fougnerbakken 19 til SiÅs, og samskipnaden pusset opp huset til bolig med 6 hybler til gjesteforskere ved NLH.

 • 2008

  På høsten kunne Pomona tas i bruk med 160 nye studentboliger. SiÅs etablerte egen varmesentral med jordvarme til Pentagon og Pomona.

 • 2012

  SiÅs inngikk samarbeid med Ås kommune om helsetasjons-tjenester for studentene ved NMBU.

 • 2013

  SiÅs kjøpte Rådhusplassen 11 og 13 i Ås sentrum, og bygget leilighetene om til 46 hybler. Første byggetrinn av Palisaden ble tatt i bruk høsten 2013 med 254 hybler.

 • 2014

  Andre byggetrinn av Palisaden ble tatt i bruk høsten 2014 med 225 hybler.

 • 2016

  SiÅs bygget om kantinen og restauranten i Samfunnsbygningen, og åpnet spisestedet Johanne's høsten 2016. EIKA sportssenter åpnet i november med treningssenter i to etasjer og nytt, stort klatreanlegg. I tillegg kommer gymsal og idrettshall (GG-hall). EIKA sportssenter har 4800 m2 med moderne fasiliteter.