Styret
Studentene har flertall i SiÅs-styret, og det er styret som bestemmer hvilke tilbud vi skal ha
for studentene. SiÅs-styret består av syv medlemmer, og studentene har flertall og styreleder.


Det er Studenttinget ved NMBU som fastsetter styrets sammensetning og størrelse, jfr.
Forskrift om studentsamskipnader.


Studenttinget velger blant studentene fire representanter med to vara, i tillegg til å oppnevne en ekstern representant med personlig vara.


NMBU oppnevner en representant med personlig vara.


Ansatte i SiÅs velger blant de fast ansatte en representant med personlig vara.

Klikk her for å se hvem som sitter i styret (PDF, 104KB)