Oppsigelse

 • Leieforholdet er uoppsigelig i perioden 01.07-31.12. Planlegger du å flytte 31.12, må leiekontrakten sies opp før 30.09
 • Leiekontrakter med utløpsdato utover 31.12, kan sies opp med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden
 • Oppsigelse gjøres på DinSide på unialltid

 

Utflytting

 • 7 dager før utflytting, vil du motta sjekkliste-for-utflytting på DinSide på unialltid. Sjekklisten må fylles før du flytter.
 • Utflytting og levering av nøkkel skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører, hvis ikke annet er avtalt
 • Husk at postboksnøkkel også skal leveres, når du ikke skal bo i SiÅs' bolig
 • Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: renhold
 • Avtal vaskekontroll til den dagen du skal flytte ut, senest 1 uke før utflytting. Send epost til renhold@sias.no
 • Mangelfullt renhold vil bli belastet i hht kontrakt/generell informasjon med min. kr. 2.000,-
 • Husk å ta med alle eiendeler og tømme boden. SiÅs er ikke ansvarlig for gjenglemte ting
 • Husleie skal være oppgjort ved utflytting
 • Leietakere som ikke flytter ut i hht kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert, se leiekontrakt

NB. Dersom du flytter utenom våre åpningstider, kan du levere husnøkkel og postboksnøkkel i brevsprekken i døren på baksiden av Smia, SiÅs Bolig, Høyskoleveien 2.