Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Brannsentral - ikke tilknyttet brannvesen

Slukkeutstyr: brannslange

Hvis alarmen går; se sikringsskap i leiligheten for nøkkel. Gå videre til branntavlen som du finner i det store sikringsskapet på utsiden av bygget under trappen.

  • hvis brann; ring 110
  • ved uønsket alarm; stopp alarmen og luft godt ved behov

brann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brann