Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Brannsentral – ikke tilknyttet brannvesen

Slukkeutstyr: brannslange

Hvis alarmen går: gå til branntavle og se hvor alarmen er utløst - sjekk om det brenner

  • hvis brann; ring 110
  • ved uønsket alarm; stopp alarmen – trykk AVSTILL - og luft godt ved behov