Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Brannsentral - tilknyttet brannvesen

Slukkeutstyr: brannslange

Hvis alarmen går: Sjekk instruksjon ved branntavle i inngangen

Ved uønsket alarm; ring brannvesenet og gi beskjed, 110

brann