SiÅs sine leiekontrakter er uoppsigelige frem til 31.12.

Leieforholdet kan sies opp skriftlig med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden. Hvis du skal flytte ut 31.12 må du si opp før 30.09.

Se også For beboere - oppsigelse og Oppsigelse og utflytting

Du sier opp via Din Side på unialltid.