Alle SiÅs boliger er tilknyttet internett via Uninetts utdannings- og forskningsnettverk. Gjennom inngåelse av leiekontrakt med SiÅs, aksepterer du å følge Uninetts etiske retningslinjer for bruk av datanettverket. Les mer.

Datanettverket må ikke benyttes til å utføre, medvirke eller oppfordre til handlinger som er i strid med Uninetts etiske retningslinjer eller norsk lov, herunder illegal bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke anledning til å gjøre noen inngrep i noen av de tekniske installasjonene som utgjør datanettverket. Brudd på dette kan medføre krav om erstatning.

Datanettverket overvåkes kontinuerlig. Mulig illegal bruk eller uønskede hendelser (hacking) blir varslet til SiÅs slik at SiÅs kan varsle leietaker om nødvendig retting av feil eller adferd. I dialogen mellom innholdsleverandører, Uninett og SiÅs, er det kun SiÅs som kjenner den aktuelle leietakers identitet. Se for øvrig SiÅs personvernerklæring.