Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Brannsentral – tilknyttet brannvesen

Slukkeutstyr: brannslange

Gjør deg kjent med avstillingsboks i leiligheten og branntavle i inngangspartiet

Hvis alarmen går: Se instruksjon i leilighet og ved branntavle

Ved uønsket alarm; ring brannvesenet - 110 - og gi beskjed