Alle leietakere plikter å gjøre seg kjent med slokke/varslingsutstyr og brannrutiner der man bor.

Husk at alle rømningsveier SKAL være fri for hindringer.

Røykvarslere – ikke tilknyttet brannvesen

Slukkeutstyr: brannslukningsapparat

Hvis alarmen går: sjekk om det brenner

  • hvis brann; ring 110
  • ved uønsket alarm; stopp alarmen og luft godt ved behov