• På Eika Sportssenter bruker vi treningstøy på både over- og underkropp samt innesko som ikke sverter gulvet.

  • Vi har nulltoleranse for bruk av rusmidler og doping.

  • Alle medlemmer rydder på plass utstyr og vasker apparater etter bruk.

  • Oppbevar eiendeler i garderopeskap. Hvis skapet ikke tømmes før stenging, kan låsen fjernes for å gjøre skapet klart for andre.

  • Utstyr som lånes i resepsjonen leveres tilbake ved avsluttet treningsøkt.

  • Medlemmer har plikt til å sette seg inn i branninstruksen for Eika Sportssenter, orientere seg om nødutganger og slokkemuligheter. Dette er spesielt viktig for medlemmer som benytter seg av tilbud om trening i ubemannet åpningstid.

 

garderobe