Regler for booking av timer:
  • Det er mulig å booke timer 3 dager i forkant

  • Hentefrist for billet er 5 minutter før timen starter. Da legges alle uavhentede forhåndsbookede billetter ut til andre. Kommer du innen timen begjynner (1-9 min før), og det fortsatt er plasser igjen på timen, kan du booke deg en ny billet.

  • Hvis det er andre gang du ikke har registrert deg/hentet ut billett før timen begynner, stenges kortet ditt for videre booking av gruppetrening.

  • Å låse opp tjenesten koster 40 kr.

  • Man kan når som helst avbooke timer på nettbooking eller bookningsappen helt frem til 120 min før timen starter.

  • Booker du reserveplass på en time kan du få tildelt plass inntil 120 minutter før timen starter. Du får en epost hvis du får plass på timen.

  • løp