Marita Duckert
- Bachelor i ernæring fra ONH
- Personlig trening, NIH Fitness
- «Aktiv instruktør» Trening og kreft, NIH
- Stressveileder- Axelsons
- Idrettspsykologi og mentaltrening, ONH

Som personlig trener er jeg opptatt av å bidra til gode opplevelser når det kommer til trening og kosthold. Ofte er det mange faktorer som påvirker valgene og vanene våre. Det å være kjent med egne verdier, forstå sammenhengen mellom trening, kosthold og hvile og det å ta hensyn til helheten i livssituasjon tror jeg er viktig for varig endring og god helse.

Jeg ønsker å bevisstgjøre deg dine tanker, handlinger og valg rundt trening og kosthold og vil gjøre det jeg kan for å bidra til at du skal lykkes med dine mål! 

For timebestilling, kontakt Marita Duckert, tlf: 64 96 63 51, E-post: marita@sias.no 

Eller kontakt resepsjonen på tlf: 64 96 63 47