Spørsmål om medlemskap, frysing og oppsigelse av medlemskap:

E-post: medlemsservice@sias.no

Spørsmål om utleie, utlån og andre henvendelser:

Resepsjon Eika Sportssenter, Herumveien 6.
Tlf.: 64 96 63 47
E-post: eika@sias.no

Driftsleder:

Marita Duckert
Telefon: 64 96 63 51
E-post: marita@sias.no

Andre henvendelser:

Virksomhetsleder trening, helse og kommunikasjon

Kirstine B. Bakke
Telefon: 64 96 63 50
E-post: kbb@sias.no

resepsjon