Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
08.00 - 09.00NMBU-BIL (08.15)
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00ROBOTNIKK
11.00 - 12.00NIBIO (11.45)ROBOTNIKK
12.00 - 13.00NIBIO
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00NMBU-TANMBU-BIL (15.30)NMBU Ansatt 
16.00 - 16.30NMBU-BILBADMINTONNMBU-BILCRICKET
16.30 - 17.00INNEBANDY MIXNMBU-BILBADMINTONVOLLEYBALLCRICKET
17.00 - 17.30INNEBANDY MIXVOLLEYBALLBADMINTONVOLLEYBALL
17.30 - 18.00INNEBANDY MIXVOLLEYBALLINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.00 - 18.30INNEBANDY MIXVOLLEYBALLINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.30 - 19.00VOLLEYBALLVOLLEYBALLINNEBANDY DHÅNDBALL HBASKETBALL
19.00 - 19.30VOLLEYBALLHÅNDBALL DINNEBANDY HHÅNDBALL H
19.30 - 20.00VOLLEYBALLHÅNDBALL DINNEBANDY HHÅNDBALL H
20.00 - 20.30VOLLEYBALLHÅNDBALL DINNEBANDY HHÅNDBALL D
20.30 - 21.00HÅNDBALL DHÅNDBALL HERRERBASKETHÅNDBALL DSTENGT
21.00 - 21.30HÅNDBALL DHÅNDBALL HERRERBASKETHÅNDBALL D
21.30 - 22.00HÅNDBALL DHÅNDBALL HERRERBASKET
22.00 - 22.30