Alle studenter fra norsk universitet, høgskole eller likeverdig lærested som lover å overholde lagets lover og bestemmelser kan bli medlem hos NMBUI. Økonomiske forpliktelser med andre organisasjonsledd i NIF må være gjort opp.

Priser:

  •  150,- pr. semester.

 

NMBU-BIL-medlemskap:

Alle ansatte på hel eller deltid. Ansattes ektefeller/samboer og barn over 16 år dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på vedkommendes arbeidssted.

 

Priser:
  • Kr. 200,- pr. år. (inkluderer skadeforsikring under trening)

NMBU-BIL medlemskapet betales til BIL