Sikkerhetsregler klatring

 

I klatreveggen:
1.    Ingen potensielle løse gjenstander skal medbringes opp i klatreveggen.
2.    Unngå å stikke fingre i boltehengere, karabinere og annet stål.
3.    All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE godkjenning).


Autobelay - Automatiske sikringsmaskiner
1.    Du er ansvarlig for å se vår opplæringsvideo, eller få opplæring av klatrevakt før du kan bruke automatiske sikringsmaskiner.
2.    Kameratsjekk skal alltid utføres før du forlater bakken. For barn er den voksne ansvarlig for kameratsjekk.
3.    Hvis du ikke har sikringskort, er du ansvarlig for å få kontrollert at selen er påsatt riktig av noen med sikrikngskort.
4.    Unngå å klatre ut til sidene for sikringsmaskinen.


Buldring
Alle har lov til å buldre, forutsatt at:
1.    Du er ansvarlig for å kjenne til og følge Buldrevettplakaten. 
2.    Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg. 
3.    Unngå å oppholde deg i fallsoner.
4.    Madrassen er kun til å falle på, ingen leking eller turning er lov.


Tauklatring 
Alle har lov å klatre på topptau og led på alle vegger, forutsatt at:
1.    Du er ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
2.    Overholde vikeplikt i klatreveggen: De som er på bakken har vikeplikt for de som først var oppe i veggen.
3.    Det er krav om Topptaukort eller Brattkort for å sikre.*


Ledklatring
1.    Fra 2. kortslynge til toppankeret skal alle mellomforankringer klippes inn.
2.    Våre topptau skal ikke benyttes til ledklatring.
3.    Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppankeret.


*Øving til topptau- eller brattkort
Om du ikke har sikringsbevis, kan du øve på å sikre i hallen. Da er følgende gjeldende:
1.    Du selv vurderer at du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og sikre forsvarlig. 
2.    Uten «backup» kan klatrer kun klatre til 2. slynge for så å fires ned igjen.
3.    Ved bruk av autobelay som backup kan klatrer klatre til toppen. Reglene for auto belay er da gjeldene.
4.    Ved bruk av en veileder (som har brattkort) som «backup», kan klatrer klatre til toppen. Veileder skal alltid holde i den passive tauenden, stå på bakken og ha full oppmerksomhet på sikreren.
 

Ansvarserklæring

Skal du klatre i anlegget må du ha signert en egenerklæring, også kalt ansvarserklæring.

Er du medlem på Eika Sportssenter har du allerede signert på den da du meldte deg inn. Kjøper du dagskort eller klippekort må du signere på den. Dette kan du gjøre på denne linken:

Ansvarserklæring klatring

 

vegg