Aud.Max. passer for alt fra foredrags-, kongress- og møtevirksomhet til store konserter, festmiddager og revyavviklinger. Foruten auditoriet med vel 750 sitteplasser, inneholder Aud.Max. foaje med bar, scene og vestibyle med stor garderobekapasitet. Arrangementer i Aud.Max. kan holdes fullstendig adskilt fra annen aktivitet på Samfunnsbygningen, og er derfor et meget fleksibelt lokale for større forsamlinger.

Kapasitet:
Klasserom: 350-400
Kino: 750-1000
Langbord: 750
Utstyr: Prosjektor og lerret, tale- og lydanlegg. Konsertlyd -og scenelysutstyr leies inn på bestilling.