Våre møterom:
• 7 møterom • Max kapasitet 150 personer • Alle tekniske hjelpemidler • Gratis internett • Møblering etter behov • Mulighet for bestilling av møteromsmat • SiÅs forbeholder seg retten til å fordele møterom etter tilgjengelighet og behov.