Fastlege

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Kommunen har ansvaret for at du har tilbud om nødvendige allmennlegetjenester. Follo regionen (Ås, Frogn, Ski, Vestby) har ledig fastlege kapasitet. Du kan også velge en fastlege utenfor din egen bostedskommune. Du kan både søke og bytte fastlege ved innlogging på Helse Norge Om bytte av fastlege - Helsenorge

Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt, livstruende sykdom.

Hvis du ikke har fastlege, og ikke er akutt syk kan du også benytte deg av private helsetjenester. Det finnes flere ulike aktører og tilbud både i Oslo og Moss.

Fastlege når du er student

Du kan fortsatt bruke den fastlegen du har i din hjemkommune selv om du er student ved NMBU. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret. Studenter som har meldt flytting til utlandet, har ikke krav på å få tilbake sin tidligere fastlege.

Dersom du ikke bytter fastlege ved flytting og velger å beholde fastlege i egen kommune må denne legen benyttes. Evt kan private helsetjenester benyttes. Legevakt benyttes kun ved akutte henvendelser.

Hvis du har gått i behandling tidligere for psykisk helse, f.eks. på DPS bør du drøfte med fastlegen din hva som er riktig behandling for deg nå.

Vi oppfordrer deg som er NMBU student til å melde flytting til Ås kommune og til å sørge for at du har en fastlege, enten ved å beholde den fastlegen du har eller ved å bytte fastlege til en i Follo-regionen. 

Ved behov for akutt legehjelp, ring legevakten i Ski på tlf. 116117. Eventuelt nødnummer 113.

Nordre Follo legevakt (Ski)

Tannlegetjenester

SiÅs har ikke et eget tannhelsetilbud eller refusjonsordning for studenter. Som medlem av Samfunnet i Ås får du 35 % rabatt på alle tannlegetjenester hos Vinterbro Tannlegesenter. Klikk her for mer informasjon: http://www.samfunnetiaas.no/medlemsfordeler