Helsestasjon for Ungdom og Studenter samarbeider med SiÅs og NMBU om et gratis helsetilbud innen seksuell helse, psykisk helse og livsstilsproblemer for alle NMBU studenter som har betalt semesteravgift. Her helsesykepleiere, psykologer, leger og jordmor.

Drop-in:

Mandager kl. 08.30 – 11.00 og onsdager kl. 14.30 – 19.00

Telefontid: Alle hverdager kl. 08.30 – 11.00 og kl. 13.00 – 15.00 (onsdager til kl. 19.00)
Mail: hfu@as.kommune.no

Kontakt info:

Besøksadresse: Moer helsehus, 2 etg. Tunveien 2, 1430 Ås.

E-mail: hfu@as.kommune.no

Tlf: 64 96 22 40

Se hva du kan få hjelp til:

Helsestasjon for ungdom og studenter

Samtaletjeneste og psykolog

Samtaletjenesten gir tilbud om kortvarig oppfølging (inntil 8 samtaler) og støttesamtaler ved ulike faggrupper. Noen får tilbud om en kartleggingssamtale hvor vi sammen vurderer hva som er den riktige hjelpen videre for deg. Noen vil få tilbud hos en av våre egne terapeuter, andre vil bli anbefalt en tjeneste ved en annen instans.

Eventuelt tilbud om psykolog og familieterapeut ved Helsestasjon for ungdom og studenter gjelder kun NMBU-studenter:

Henvendelsesskjema for NMBU-studenter som ønsker psykolog