Helsestasjon for Ungdom og Studenter samarbeider med SiÅs og NMBU om et gratis helsetilbud innen seksuell helse, psykisk helse og livsstilsproblemer for alle NMBU studenter som har betalt semesteravgift. Her finner du helsesykepleiere, psykologer, leger, jordmor og familieterapeut. Tilbudet som gis er kortvarige forløp på inntil 5 – 8 samtaler.

 

Drop In: mandager 8.30 – 11.00 og onsdager 14.30 – 19.00

Telefontid: Alle hverdager 8.30 – 11.00 og 13.00 – 15.00 (onsdager til 19.00)
Mail: hfu@as.kommune.no

//

Drop In: Mondays 8.30 – 11.00 and Wednesdays 14.30 – 19.00

Booking hours: Every weekday 8.30 – 11.00 and 13.00 – 15.00 (Wednesdays to 19.00)
E-mail: hfu@as.kommune.no

Kontakt info:

Rådhusplassen 29, 1434 Ås.

Her finner du oss

Hjemmeside Helsestasjon for ungdom og studenter

E-mail: hfu@as.kommune.no

Tlf: 64 96 22 40

Jenter på grillfest