SiÅs har boliger som er tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse (universell utforming) Dersom du trenger en tilrettelagt bolig til studiestart bør du søke så tidlig som mulig