SiÅs har boliger som er tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse (universell utforming) Dersom du trenger en tilrettelagt bolig til studiestart bør du søke så tidlig som mulig (helst før mars) Ta kontakt med oss hvis du ikke rekker å søke før fristen: utleie@sias.no