• Hvis du ikke blir tatt opp ved NMBU må du umiddelbart sende epost til utleie@sias.no og informere om at du ikke skal ha bolig.

  • Du må regne med å betale frem til boligen er tildelt en ny student - minimum 1 mnd