Unialltid er SiÅs sitt boligsystem. Her kan du administrere ditt boforhold:

  • Søke om bolig

  • Se og signere din kontrakt.

  • Endre dine brukeropplysninger

  • Se økonomisk status og fakturaer

  • Sende inn melding om feil og mangler ved boligen

  • Si opp kontrakten