SiÅs har boliger til familier og par. Du bør søke så tidlig som mulig (helst før mars) Ta kontakt med oss hvis du ikke rekker å søke før fristen: utleie@sias.no