Alle studentboligene har tilgang til fellesvaskeri:

  • Skogveien: i 20 og 26
  • Utveien 6: i hus G
  • Kaja studentboliger: 1 vaskemaskin i kjeller i hvert hus
  • Kajaveien 15: i hus A
  • Pentagon: i blokkene Mølla, Kringla, Inferno, Hemsen og Børsen
  • Fougnerbakken 19 og 21
  • Rådhusplassen: i nr 13
  • Palisaden: i Krona og Verket. Beboere i Saga, Høvleriet, Barken og Veden har tilgang til vaskeri i Kringla
  • Pomona: i 25D

 

Tilgang til og bruk av fellesvaskerier for samtlige studentboliger er inkludert i husleien etter følgende satser:

    Hybel; kr 50,- pr måned

    Dublett; kr 100,- pr måned

    Familieleilighet; kr 150,- pr måned

Dette gir fri tilgang til og bruk av vaske- og tørkemaskiner/rom for leietakere i studentboligene.

OBS: Bestemmelsene om vaskeri er tatt inn i kontrakt og er derved en del av leiekontrakten.