I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

  • Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Du er også ansvarlig for de som besøker deg.

 

Her er noen tips til hva du kan gjøre dersom du opplever støy:

  • Snakk med naboen din og prøv å finne en løsning sammen. Dette vil ofte være den beste løsningen da det fremmer et godt bomiljø for alle parter.

  • Dersom dette ikke fører frem, kan du ringe Securites for assistanse ( 98691113) eller Politiet (02800)

  • Send en epost til oss på utleie@sias.no der du beskriver hendelsen og involverte parter