Alle studentboligene er underlagt kommunal renovasjon v/ Follo Ren.

Miljøstasjoner
Pentagon/Palisaden/Pomona, Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Skoggården/ Fougnerbakken og Rådhusplassen
har miljøstasjon for papp/papir og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

  • Glass/metall leveres ved offentlige returpunkt ved Fougnerbakken, Pentagon, Kajaveien 15, Skogveien eller Utveien 2 (Åkebakken barnehage).
  • Restavfall skal pakkes forsvarlig inn og kastes på anviste plasser.
  • Matavfall samles i grønne poser og kastes sammen med restavfall.

Spesialavfall og skrot se under: Miljøbilen og Bølstad Gjennvinningsstasjon.

Brukbare ting som; klær, kjøkkenutstyr, møbler etc. kan levere til:
UFF-kontainer, loppemarked, bruktbutikker eller selges på Finn.no eller lignende

 

Kildesorteringsguide fra Follo Ren

 

Miljøbilen

Follo Ren vil gjøre det lettere for deg å levere grovavfall. Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen, vår Miljøbil kommer til et område i nærheten av deg - Se Miljøbilen

Bølstad Gjennvinningsstajon

Hvis du skal levere skrot på gjenbruksstasjonen på Bølstad, må du ha med «SiÅs-kortet». Det kan lånes fra utleieavdelingen. Viktig å lese før du reiser: Besøk gjennvinningsstasjonen

For mer informasjon: Follo Ren