SiÅs har avtale med Securitas vedrørende vakthold ved SiÅs sine studentboligområder.

  • Securitas er tilgjengelig hele døgnet for assistanse.

  • Securitas utfører bomiljøvakthold ila. kveld/natt ved alle studentboligområdene.

  • Studentene kan ringe hvis det er behov for assistanse:

  • Akutte hendelser som må løses umiddelbart, eks alvorlige vannlekkasjer (Ting som kan vente til neste arbeidsdag meldes på DinSide på unialltid)

  • Festbråk etc.

  • Behov for samtale.

Døgnbemanned telefon for studenter: 98 69 11 13