• Røyking er ikke tillatt i SiÅs boliger, verken på rom, i leiligheter eller i fellesarealer inkl. verandaer.

  • Bruk, oppbevaring og omsetning av narkotiske stoffer er ikke akseptert i eller i tilknytning til bygninger SiÅs eier og disponerer. Brudd på dette gir grunnlag for oppsigelse av leiekontrakt og blir meldt politiet