Parkering for leietakere i SiÅs studentboliger

SiÅs har parkeringsplasser for bil/MC i: Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Skoggården/Fougnerbakken, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

Det er ikke nok parkeringsplasser i forhold til antall studenter som har bil. Det må påregnes at det kan være vanskelig å få parkert og vi oppfordrer til IKKE å ha bil.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, merket HC:

3 i Skogveien

1 på Palisaden

1 på Pomona

1 i Kajaveien 15

El-bil:

Det er 10 ladepunkter i Skogveien.

Fra 01.01.2023 koster det kr 20,- per time å lade i tidsrommet kl 9-23 og kr 13,- per time å lade i tidsrommet kl 23-9..

Dette kommer i tillegg til abonnement for parkering.

Når du er ferdig med å lade, må du flytte bilen. Hvis du ikke flytter bilen, må du enten fortsette å betale kr 20/ke 13 per time i Easy park appen eller du blir ilagt kontrollsanksjon for feil parkering.

Gjesteparkering/Korttid/Inn-og utflytting:

Easy park – kan parkere på alle plasser – der det er skiltet - hvis man har betalt.

 

Du registrerer og vedlikeholder parkeringsavtaler her: Østlandske Parkering

Parkering koster kr 200,- pr/mnd eller kr 1000,- pr/6 mnd.

Fra 1 juli 2024 vil parkering koste kr 250,- pr/mnd eller kr 1250,- pr/6 mnd.

Du vil bli bedt om å oppgi kundenummer - det er ditt kundenummer hos SiÅs. Du finner det over navnet ditt på kontrakten og fakturaen.

Parkering er gyldig fra registrering og for den perioden du har inngått avtale.

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde din parkeringsavtale.

Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

Det er lov å stoppe foran inngang for av-/pålessing.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medføre bot.

 

På kveld, natt, helger og helligdager er det anledning til å parkere på NMBUs parkeringsplasser