Har du husket å oppdatere nøkkelen din?

  • Nøkkelen er gyldig for 1 mnd om gangen fra siste oppdatering.

  • Nøkkel oppdateres enten i hovedinngang til bygg eller ved oppdateringsleser (Arken, Inferno, Kringla, Mølla og Skogveien 27)

  • Det er viktig at du oppdaterer nøkkelen din regelmessig, for at du skal ha tilgang til bygg, leilighet og rom. Når du oppdaterer nøkkelen vil det først lyse blått, deretter grønt – la systemet oppdatere seg ferdig.

  • Dørene låses opp ved å holde nøkkel mot lås – la låsen pipe ferdig før du fjerner nøkkelen. Får du 3 røde blink før døren åpner seg, betyr det at batteriet i dørlåsen trenger utskifting. Meld i fra til vaktmester via DinSide/unialltid (dette gjelder kun på rom)

  • Ulåst dør som lukkes, låses ikke automatisk.

  • Døren kan bare låses fra utsiden. Hold nøkkel mot lås (utsiden) – rødt lys tennes.

  • Ønsker du å låse når du legger deg; lås døren på utsiden. Gå inn på rommet og lukke døren – den vil være låst fra utsiden, men du som er inne, kan gå rett ut uten bruk av nøkkel.

  • Låsen er satt opp med 30 minutters tilbakerømming; hvis du går ut av rommet ditt når døren er låst og lukker den, vil du ha mulighet for å gå tilbake på rommet innen 30 minutter uten bruk av nøkkel. Dette er en sikkerhet ved for eksempel brann, hvis du må rømme tilbake inn på rommet.

  • Etter 30 minutter vil døren igjen gå i lås fra utsiden.

 

Hvis nøkkelen fortsatt ikke virker - ta kontakt med SiÅs Bolig.

Utenom åpningtid, kontakt Securitas: 98 69 11 13