Vi oppfordrer våre leieboere til å tegne egne hjem- og løsøreforsikringer, da våre forsikringer ikke dekker leietakers eiendeler