Hvis du ønsker å bytte til en annen SiÅs bolig, send søknad på unialltid og kryss av for bytte. Bruk kommentarfeltet for informasjon om eks hvor du vil bo og sammen med hvem