Bomiljøutvalget (BMU) er en møteplass for SiÅs og deres leietakere. BMU bidrar til et godt bomiljø og god studentvelferd i SiÅs-boligene. BMU diskuterer pågående og planlagt renovering og problemer leietakerne har.

Hvem sitter i Bomiljøutvalget?

Bomiljøutvalget består av: - Medlem av Studenttingets arbeidsutvalg (leder og sekretær) - Representanter fra SiÅs - Blokksjefene på Pentagon (Hankattloftet, Hunkattloftet og Lærken) - Representant fra Palisaden 1 - Representant fra Palisaden 2 - Representant fra Eplehagen/Pomona - Representanter fra Skogveien (To fra kollektivene, en fra familieboligene og en fra leilighetene) - Representant fra Kajaveien - Representant fra Samfunnsveien 4 (IVARinn) - Representant fra Utveien - Representant fra Fougnerbakken - Representant fra Rådhusplassen - Leder/velferdsansvarlig i ISU

Hvilke oppgaver har Bomiljøutvalget?

Bomiljøutvalget skal være et kontaktledd mellom leietaker og SiÅs. Bomiljøutvalget skal ha møte ca. 2 ganger per semester. Bomiljøutvalget fremmer forslag til prosjekter til Oppussingsutvalget for studentboliger. Klager på bomiljøet skal fremmes til Bomiljøutvalget gjennom tillitsvalgte eller SiÅs. Det kan være klager på at naboen bråker, klager på hundehold, røyking og annet. SiÅs skal selv forsøke å løse klager, før de eventuelt fremmes i Bomiljøutvalget.

Hvilke oppgaver har representantene fra boligområdene?

Representantene for boligområdene fungerer som tillitsvalgte, kontaktpersoner og talerør. Representantene skal ha synlig kontaktinformasjon og være tilgjengelig for beboerne på sitt boligområde. I forkant av Bomiljøutvalgsmøte skal representantene opprette kontakt med de andre leietakerne via møter, e-post eller ved å ta dørrunde for å få innspill. SiÅs utleie kan være behjelpelig med å sende ut e-post. Representantene har kontakt med driftsansvarlig for sitt boligområde. Det er ønskelig at representantene sitter så lenge som mulig.

Hvilke oppgaver har medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg?

Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter i Bomiljøutvalget, setter dagsorden for møtet og oppfordrer medlemmene til å komme med saker. Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg leder møtene i BMU og skriver referat. Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg sørger for best mulig oppmøte ved å ta kontakt med blokksjefene på Pentagon og beboerne i god tid. Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg lager en ‘pakke’ til nye medlemmer, med referat fra forrige møte og instruksen til bomiljøutvalget. Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg sørger for at representantene får laminerte informasjonsskriv med kontaktinformasjon for å henge opp på sitt boligområde.

Hvilke oppgaver har SiÅs i BMU?

SiÅs har en representant i BMU. Han/hun deltar i dialog med representantene om problemer og utfordringer. Han/hun bidrar gjerne med saker til dagsorden og informerer om pågående og planlagt rehabilitering. Han/hun videreformidler kontakt med den enkelte driftsansvarlig på boligområdene.

Hvordan blir jeg en del av Bomiljøutvalget?

BMU-medlemmene finner selv en etterfølger, men kan få hjelp av Studenttingets Arbeidsutvalg. Representantene sitter så lenge de har lyst, men minimum ett år. Blokksjefene på Pentagon er representanter fra Foreningen Hunkattens kollektiv, Hankattforeningen st. 1902 sitt kollektiv og Sangkoret Lærkens kollektiv. Blokksjefen på Samfunnsveien 4 er representert fra Pikekoret IVARs kollektiv.

Klikk her for mer informasjon og kontaktinfo

Kontaktperson i SiÅs:

Adm.dir. Pål Magnus Løken, e-post: pml@sias.no
Telefon 64 96 63 14.