Små mengder grovavfall avfall leveres til Miljøbilen:

Kaja, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Ås rådhus, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
Dato:
15.01 – 29.01 – 12.02 – 26.02 – 11.03 – 08.04 – 22.04 – 06.05 – 03.06 – 17.06

Pentagon, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
16.01 – 30.01 – 13.02 – 27.02 – 12.03 – 09.04 – 23.04 – 07.05 – 21.05 – 04.06 – 18.06

Hva kan leveres? Du kan levere inntil én avfallssekk med avfall per besøk. Miljøbilen tar imot det du kan bære. Følgende avfall kan leveres gratis hos Miljøbilen:

  • Farlig avfall

  • Maling

  • EE-avfall (mindre gjenstander)

  • Metall

  • Glass- og metallemballasje

  • Tekstiler

  • Papp, papir og drikkekartong

Annet avfall kan leveres mot betaling - Les mer på Follo Ren