Follo Ren vil gjøre det lettere for deg å levere grovavfall. Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen. Miljøbilen kommer til Kaja og Pentagon. De neste tidspunktene er:

12. september:

Kaja (ved krysset Utveien/Skogveien) kl. 18.00-18.30

Ås Rådhus  kl. 19.00-19.30

13.september:

Pentagon kl.16.00-16.30

14-dagersruter frem til jul. 

Klikk her for å se flere tidspunkter:

https://folloren.no/levering-av-avfall/miljobilen/