Hei alle sammen,

Bomiljøutvalget (BMU) spiller en avgjørende rolle i å forme et trivelig og inkluderende bomiljø i SiÅs-boligene. Akkurat nå søker vi etter dedikerte og engasjerte studenter som ønsker å bli en del av dette viktige arbeidet som representanter for sine boligområder.

BMU fungerer som en plattform for dialog mellom SiÅs og beboerne, hvor vi diskuterer alt fra pågående og planlagte renoveringer til eventuelle utfordringer og forslag til forbedringer i bomiljøet. Representantene i BMU spiller en nøkkelrolle i å formidle beboernes synspunkter og bidra til å finne løsninger på ulike spørsmål og bekymringer.

Her er noen av oppgavene og ansvarsområdene til BMU-representantene:

Fungerer som kontaktperson og talerør for beboerne i sitt boligområde.

  • Bidrar til å sette dagsordenen for BMU-møtene og oppfordrer beboerne til å komme med saker.
  • Samarbeider med driftsansvarlige for å adressere og løse eventuelle problemer og bekymringer.
  • Opprettholder synlig kontaktinformasjon og er tilgjengelig for å motta innspill og tilbakemeldinger fra beboerne.
  • Delta i regelmessige BMU-møter og bidra til å fremme gode forslag og initiativer for bomiljøet.
  • Å være en BMU-representant er en flott mulighet til å gjøre en reell forskjell og påvirke det miljøet du bor i. Vi oppfordrer alle interesserte studenter til å vurdere å bli en del av dette viktige arbeidet.

Ofte stilte spørsmål: 

Hvor mye jobb er det? -  ikke mye. Utvalget har 1-2 møter i semesteret. De varer mellom 1-2 t og representantene får dekket lunsj. 

Hva skjer om jeg ikke vil være representant lenger - Vi ønsker kontinuitet i utvalget så ønsket at representantene er med så lenge de har mulighet. Men om dette er noe ikke de ønsker lenger, så må de prøve å finne ny kandidat selv med hjelp av SiÅs og Studentdemokratiet. Ønsker du ikke å fortsette må du huske å si ifra til studenttinget@nmbu.no Velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget som du finner på Arbeidsutvalget | Studentdemokratiet ved NMBU.

BMU trenger nye representanter for:

  • Familieboligene i Skogveien
  • Palisaden I
  • Palisaden II
  • Kajaveien 15
  • Utveien 6

Hvis du er interessert i å bli en del av Bomiljøutvalget, eller hvis du har spørsmål om hva det innebærer å være representant, ikke nøl med å ta kontakt med oss på utleie@sias.no. Vi ser frem til å høre fra deg!