Follo Ren vil gjøre det lettere for deg å levere grovavfall. Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen. Miljøbilen kommer til Kaja og Pentagon:

Kaja, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Ås rådhus, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
16.01 – 30.01 – 13.02 – 27.02 – 13.03 – 27.03 – 24.04 – 08.05 – 22.05 – 05.06 – 19.06

Pentagon studentby, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
17.01 – 31.01 – 14.02 – 28.02 – 14.03 – 28.03 – 11.04 – 25.04 – 09.05 – 23.05 – 06.06 – 20.06

For mere info om Miljøbilen