Medlemskapet inkluderer tilgang til alle våre fasiliteter; klatring, gruppetrening, haller og treningsstudio.

  • 12 mnd binding
  • Gratis frys i 2 sammenhengende måneder
  • Gyldig ansattkort fra NMBU må fremvises
  • Avtalegiro må opprettes
  • Avtalen fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger etter endt bindingstid
  • Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt
  • Betaling ved innmeldelse gjelder resten av inneværende måned + neste måned

415 kr/mnd

Velg dette medlemskapet og meld deg inn!

BLI MEDLEM