Kortet inkluderer tilgang til alle våre fasiliteter; klatring, gruppetrening, haller og gym.

  • Gyldig i 1 år fra kjøpsdato
  • Inngangsbrikke er inkludert i prisen
  • Brikken skal hentes i bemannet åpningstid
  • Velg mellom 10 eller 20 klipp (1125 / 2050 NOK)

Velg dette medlemskapet og registrer deg!

10 Klipp 1125 kr.

20 Klipp 2050 kr