Medlemskapet inkluderer tilgang til alle våre fasiliteter; klatring, gruppetrening, haller og treningsstudio.

  • 12 mnd binding
  • Gratis frys i opptil 2 sammenhengende måneder 
  • Betalt semesteravgift til en studentsamskipnad i Norge må fremvises
  • Gjestetrening hos andre studentsamskipnader
  • Avtalegiro må opprettes
  • Avtalen fortsetter til skriftlig oppsigelse foeligger etter endt bindingstid
  • Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt
  • Betaling ved innmeldelse gjelder resten av inneværende måned + neste måned

415 kr/mnd

Velg dette medlemskapet og meld deg inn!

BLI MEDLEM

 

nedtrekk