Eika Sportssenters klatrevett regler:                                   Oppdatert okt.18
  1. Alle har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Du har selv ansvaret for at ikke andre buldrere faller på deg.

  2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.

  3. Hvis du ikke har toppatu eller ledkort/brattkort, kan du likevel trene på å sikre på led opp til andre bolt (klatreren fires ned etter andre bolt), forutsatt at du er fylt 16 år og

  4. har skrevet under på vår ansvarserklæring. Og at du selv vurderer at du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og kan sikre forsvarlig på topptau.

  5. Topptaukort og tilsvarende gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge synlig i selen når du sikrer.

  6. Ledkort/brattkort og tilsvarende gir adgang til å sikre på led i alle vegger. Kortet skal henge synlig i selen når du sikrer.

  7. Du har lov til å veilede en ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du har topptaukort (kun topptau) eller led/brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet hele tiden. Du skal ikke sikre andre samtidig.

  8. Enhver form for lønnet instruksjon i lokalene til Eika Sportssenters skal kun skje etter avtale med Eika Sportssenter.

  9. Personalet kan henvise til buldring og inndra sikringskort dersom det ikke sikres forsvarlig.

vegg