SiÅs starter sin årlige opprydding av forlatte sykler!

Fra 15. april vil alle sykler bli merket med rødt og hvitt sperrebånd.

Hvis du vil beholde sykkelen din må du fjerne sperrebåndet før 6 juni. Hvis du ikke fjerne sperrebåndet, blir sykkelen fjernet og etter kort tid gitt videre.

Hvis du ikke er på Ås - eller kjenner noen som er bortreist og har sykkelen sin ute - gi beskjed til SiÅs. Kontaktperson: Ronny Løken, ronny.loken@sias.no

//

SiÅs starts its annual clean-up of abandoned bicycles!

From April 15th, all bicycles will be marked with red and white barrier tape.

If you want to keep your bike, you must remove the barrier tape before June 6th. If you do not remove the blocking tape, the bike will be removed and after a short time passed on.

If you are not at Ås - or know someone who has traveled away and has their bike outside - let SiÅs know. Contact person: Ronny Løken, ronny.loken@sias.no