Tømming av Postverkets røde postkasse
Postverkets postkasse blir tømt 1 gang pr. dag, ca. kl. 16.00.