Semesteravgiften

Semesteravgift er en lovpålagt avgift for studenter i Norge. Denne betales til
studentsamskipnaden og brukes på tiltak for å bedre velferdstilbudet for studentene tilknyttet samskipnaden.


Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er samskipnad for studentene ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Er du student ved NMBU og har betalt semesteravgift,kan du bruke SiÅs tjenester og tilbud.


Som student ved NMBU må du betale semesteravgift til SiÅs hvert semester.
Semesteravgiften til SiÅs er på kr. 470 + valgfri kr. 40 (til sammen 510,-) til Studentenes og
Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).


SiÅs hovedoppgaven er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør
studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives. Semesteravgiften er med på å finansiere tilbudene våre som består av studentboliger, Eika treningssentre, kantiner og kaffebar, Smia bokhandel og studentlivssenter / helsetjeneste.
Det er NMBU som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Hvis du har
spørsmål om innbetaling, frister, bekreftelse på at du er registrert som student o.l. må du
derfor ta kontakt med dem.

Frist for betaling av semesteravgift er:
15. september i høstsemesteret
1. februar i vårsemesteret

Vær oppmerksom på at studielån og stipendet blir ikke utbetalt før du har betalt
semesteravgiften.

Finansieringen
Alle SiÅs inntekter går tilbake til studentene. Målet er ikke å ha et økonomisk overskudd,
men å ha en sunn økonomi som gjør at vi kan gi studentene et best mulig tilbud.


Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene. Vi søker også tilskudd fra myndighetene for å bygge rimelige studentboliger. NMBU støtter oss med gratis lokaler og tilskudd for finansiering av helsetilbudet.