Trenger du noen å snakke med? Helsestasjon for Ungdom og Studenter har telefontid

mandager 08.30 – 11.00

onsdager 14.30 – 19.00

torsdager 08.30 – 13.30         

Du kan ringe for å avtale en telefonkonsultasjon på 64962240. Eller send mail til helsestasjonen@as.kommune.no

Spørsmål om studier og eksamen: NMBU, tlf 46744625

Helsespørsmål om korona: Ås kommune, tlf 64962060     

Spørsmål til SiÅs bolig: tlf 64966305  

Studentlivskoordinator i SiÅs: tlf 90264918